Etkinlik Ana Temaları

 • Akıllı Teknolojiler
  • Akıllı Endüstri
  • Akıllı Enerji
  • Akıllı Ev
  • Akıllı Liman
  • Akıllı Lojistik
  • Akıllı Ulaşım
  • Diğer Akıllı Uygulamalar (Mobilite, Sağlık, Eğitim, Üretim vb.)
 • Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler
 • Enerji Teknolojileri
  • Alternatif Enerji Teknolojileri
  • Enerji ve Enerji Verimliliği
  • Yenilenebilir Enerji
 • Bulut Teknolojiler
  • Büyük Veri (Big Data)
  • XaaS-Anything as a Service (Hizmet olarak Her Şey)
  • SaaS - Software as a Service (Hizmet olarak Yazılım)
  • PaaS - Platform as a Service (Hizmet olarak Platform)
  • IaaS - Infrastructure as a Service (Hizmet olarak altyapı)
 • Büyük Veri ve Analitik
  • Büyük Veri
  • Makine Öğrenmesi
  • Derin Öğrenme
  • Yapay Zeka
  • Biyoinformatik
  • Metin Madenciliği
  • Web Madenciliği
  • Veri Madenciliği
  • Veri Görselleştirme
  • Yüksek Başarımlı Hesaplama
  • Optimizasyon ve Karar Verme
  • Matematiksel Modelleme
 • Dijital Dönüşüm
  • İnsan Kaynakları
  • Karar Verme Süreçleri
  • Insan-Teknoloji Etkileşimi
 • Kimya ve Biyoteknoloji
  • Biyoteknoloji
  • Tanı Kitleri
  • Batarya Teknolojileri
  • Biyosensörler
  • Entegre Atık Sistemleri
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik
  • Biyomühendislik
 • Nesnelerin İnterneti
  • Sensör Haberleşme
  • Sınır Bilişimi
  • Akıllı Sistemler
  • Bulut Mimarisi
  • Veri Toplama & Analizi
 • Otonom Robotlar
  • İnsansız Hava Araçları
  • İnsansız Deniz Araçları
  • İnsansız Kara Araçları
  • Güzergah Planlama
  • Çevresel Gözlemleme Robotları
  • Saha Robotiği
  • Otonom Sistemler
  • Otonom Araçlar
  • Robotik Öğrenme
  • Robot Navigasyonu
  • Robot Manipulatör, Medikal Robotlar
 • Siber Güvenlik
  • Biyometrik Güvenlik Sistemleri
  • Büyük Veri Güvenliği
  • Siber Suç
  • Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
  • Mobil ve Web Adli Bilişim
  • Siber Güvenlik Hukuku
  • Sızma Tespit ve Önleme Sistemleri
  • Akıllı Sistemler Güvenliği
  • Siber Güvenlik Ekonomisi
  • Finans Sistemleri Güvenliği
  • Siber Suç Sosyolojisi
  • Siber Savaş
  • Tıp Sistemleri Güvenliği
 • Katmanlı Üretim
  • Seçici Yüzey Sinterleme (SLS)
  • 3D Yazıcı
  • Tersine Mühendislik
  • Topoloji Optimizasyonu
  • Eriyik Yığma
  • Doğrudan Metal Lazer Sinterleme
  • Çok Püskürtmeli Ergitme
  • Elektron Işınlı Ergitme
  • Seçici Lazer Eritme
  • Malzeme Jeti
 • Simülasyon
  • Karma Simülasyon
  • Dijital İkiz
  • Kesikli Olay Simülasyonu
  • Vekil Tabanlı Modelleme ve Simülasyon
  • Sistem Dinamiği
  • Petri Ağları
  • Üç Boyutlu Modelleme
  • 3D Sanal Ortamlar
  • Artırılmış Gerçeklik
  • Karma Gerçeklik
  • Sanal Gerçeklik
  • Genişletilmiş Gerçeklik
  • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
 • Sürdürebilir Çevre ve Şehircilik
  • Akıllı ve Sürdürebilir Yönetim
  • Akıllı ve Sürdürebilir Ekonomi
  • Akıllı ve Sürdürebilir Çevre
  • Akıllı Vatandaş ve Katılım
  • Akıllı ve Sürdürebilir Mobilite
  • Akıllı ve Sürdürebilir Yaşam
  • Akıllı ve Sürdürebilir Kentleşme
  • Akıllı ve Sürdürebilir Güvenlik
 • Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu
  • İnsan Entegrasyonu
  • Organizasyon Entegrasyonu
  • Ekipman Entegrasyonu
  • Süreç Entegrasyonu
  • Ürün Entegrasyonu
  • Tedarik Entegrasyonu
  • Planlama ve Yönetim Entegrasyonu
  • Müşteri Hizmetleri Yönetimi Entegrasyonu
İletişim

e-posta: projepazari@bartin.edu.tr

Tel: 0 (378) 501 10 08

Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İMAMOĞLU: 0 (538) 333 64 95
Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ: 0 (554) 609 71 97
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN: 0 (506) 575 3770

Posta Adresi:

Bartın Üniversitesi, Proje ve Teknoloji Ofisi Koordinatörlüğü (Orman Fakültesi Binası Zemin Kat (Eski Fen Bilimleri Enstitüsü)), Ağdacı Kampüsü, 74110, Merkez/Bartın