AMAÇ

  • Yenilikçi, Ar-Ge yönü güçlü, tasarım alanlarında uygulanabilir ve üretime yönelik yüksek katma değerli proje fikirlerine sahip üniversite öğrencileri, araştırmacıları, sanayi ve Ar-Ge kuruluşları ile bir araya getirmek,

  • Proje önerilerinin aktif olarak tanıtılmasına, paydaşlar arasındaki iletişimin artırılmasına, AR-GE çalışmalarının özendirilmesine ve üniversite-sanayi iş birliği fırsatlarının artırılmasına zemin oluşturmak,

  • Öğrencilerin ve araştırmacıların var olan proje fikirlerini hayata geçirme konusunda ihtiyaç duyacakları paydaşlardan teşvik ve destek bulmalarını, diğer öğrenci ve araştırmacıların Ar-Ge çalışmalarına özendirilmesi ve proje pazarı ortamında deneyim kazanmasını sağlamaktır.

İletişim

e-posta: projepazari@bartin.edu.tr

Tel: 0 (378) 501 10 08

Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İMAMOĞLU: 0 (538) 333 64 95
Arş. Gör. Ahmet KARAKUŞ: 0 (554) 609 71 97
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN: 0 (506) 575 3770

Posta Adresi:

Bartın Üniversitesi, Proje ve Teknoloji Ofisi Koordinatörlüğü (Orman Fakültesi Binası Zemin Kat (Eski Fen Bilimleri Enstitüsü)), Ağdacı Kampüsü, 74110, Merkez/Bartın